Kuhar (m/ž)

Sažetak opisa poslova i odgovornosti:

 • Obrađuje sve vrste namirnica i pripravlja jela prema postavljenim standardima. Aranžira gotova jela te pomaže pri izdavanju istih

Detaljan opis poslova  i odgovornosti:

 • priprema potrebnu količinu namirnica za kuhanje na osnovu jelovnika i uputama šefa kuhinje,

 • kuha jela u skladu sa normativima te odgovara za ukus i pravilno kuhanje,

 • priprema hranu za pansionske obroke ili po narudžbi koja se nalazi u a la carte jelovniku,

 • kontrolira kvalitetu (prema utvrđenim standardima) izdanih jela,

 • poštivanjem HACCP sustava doprinosi kvaliteti namirnica u svim fazama rukovanja s istim,

 • pravilno i savjesno koristi kuhinjski inventar, opremu i uređaje,

 • ponaša se u skladu sa procedurama rada te primjenjuje mjere i sredstva zaštite na radu.

Potrebna znanja, vještine i radno iskustvo:

 • spretnost, pouzdanost i kvaliteta rada, 

 • timski rad i spremnost na učenje

 • minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima