Uvjeti korištenja

Pristup stranicama Turisthotel-a, i sadržanim podacima podložni su dolje navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

1. Distribucija sadržaja i autorska prava

Cjelokupan sadržaj objavljen na web-stranici www.turisthotel.com.hr ne smije se distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka Turisthotel-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Turisthotel-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web-stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Turisthotel d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

2. Točnost i istinitost informacija

Informacije koje Turisthotel d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Turisthotel d.o.o. međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da se Turisthotel d.o.o. neće smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Turisthotel d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.

3. Odgovornost

Turisthotel d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web-stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web-stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web-stranice.

4. Sadržaj stranica

Ova web-stranica sadržava dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge web-stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Turisthotel d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim web-stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web-stranicama kreiranima od strane trećih osoba.

Sve informacije dostupne na stranicama isključivo su informativnog karaktera te se ne smiju neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim osobama. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih stranica podložne su određenim ograničenjima.

5. Sigurnost i privatnost

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te Turisthotel d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodan je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

6. Vlasništvo

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Turisthotel-a, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Turisthotel-a u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Turisthotel-a. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web-stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.