Spasilac na plaži/bazenu (m/ž)

Sažetak opisa poslova i odgovornosti:

 • Odgovoran za red i mir te sigurnost kupača na plaži i bazenu

Detaljan opis poslova  i odgovornosti:

 • kontrolira ponašanje gostiju u skladu s kućnim redom bazena i plaže

 • motri kupače i intervenira ako nekome treba pomoć ili pri utapanju kupača, raspolaže opremom za spašavanje

 • redovito obilazi plažu ili bazen te u slučauj potrebe, prema pravilima službe, zove hitnu medicinsku pomoć i odgovornu osobu

 • poznaje mjere za zaštitu i sigurnost gostiju u izvanrednim okolnostima

 • zadužen je za pružanje svih informacija vezanih uz sport i osnovnih informacija vezanih uz ostale sadržaje resorta

 • sve aktivnosti izvodi u skladu sa zakonskim propisima, internim propisima, procedurama te ciljevima

 • vodi brigu o osobnoj higijeni i urednosti te ljubaznom i pristojnom ponašanju prema gostima

 • dužan je nositi urednu službenu odjeću i vidno istaknuti akreditaciju

Potrebna znanja, vještine i radno iskustvo:

 • dobro poznavanje jednog ili više stranih jezika (engleski, njemački, talijanski)

 • licenca za spasioca / završen tečaj osposobljavanja spasilaca na otvorenim vodama u organizaciji Crvenog križa Hrvatske

 • minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima