Zaštitar (m/ž)

Sažetak opisa poslova i odgovornosti:

  • Odgovoran za zaštitu objekata u vlasništvu društva te reda i mira u naselju

Detaljan opis poslova  i odgovornosti:

  • izravno poduzima dopuštene mjere predviđene Zakonom o privatnoj zaštiti, poradi sprječavanja i otkrivanja štetnih pojava i protupravnih radnji koje dovode do umanjenja imovine osoba u Društvu

  • ovlašten je u obavljanju tjelesne zaštite provjeriti identitet osobe, izdavati upozorenja i zapovijed, privremeno ograničiti slobodu kretanja, pregledati osobe, predmete i prometna sredstva, osigurati mjesto događaja

  • dužan je nositi urednu službenu odjeću i vidno istaknuti akreditaciju

  • dužan je pridržavati se propisa iz zaštite na radu

  • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih osoba (voditelja ili nadzornika zaštitarske službe)

Potrebna znanja, vještine i radno iskustvo:

  • vlast za obavljanje zaštitarskih poslova (licenca)

  • Ispunjavanje uvjeta određenih zakonom o privatnoj zaštiti

  • znanje engleskog jezika

  • minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.